Giao dịch nhiều nhóm tài sản khác nhau với Sigma, một sản phẩm của Hydra X

Giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chênh lệch giá chỉ từ một giao diện duy nhất.

Các sàn giao dịch điện tử

Môi giới chứng khoán

Kết nối đa sàn trong thời gian thực

Giao dịch và quản lí cổ phiếu, trái phiếu, và chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch và môi giới chứng khoán điện tử

Chức năng

Tích hợp thông tin trực tiếp

Thông tin được cập nhật nhanh chóng và tức thời giúp bạn theo dõi sát sao thị trường tài chính

Công cụ giao dịch chuyên nghiệp

Hỗ trợ bạn với các tính năng như đồ thị, máy quét, thông báo, và công cụ chênh lệch giá, giúp bạn đưa ra những quyết định toàn vẹn hơn

Giao dịch xã hội

Hợp tác, kết nối và giao tiếp với những nhà giao dịch khác và củng cố chiến lược của bạn

Quản lí hồ sơ

Quản lí các tài khoản trong thời gian thực, tích hợp các chỉ số hiệu suất, cho nhiều nhóm tài sản khác nhau

Bắt đầu giao dịch

Cách mạng hoá trải nghiệm giao dịch của bạn trong tích tắc. Đăng kí ngay và tái tạo quá trình giao dịch với Sigma, một sản phẩm của Hydra X

Địa chỉ liên lạc
100 Beach Road, #33-03,
Shaw Towers, Singapore 189702

Email
info@hydrax.io